Kamp og kærlighed
– et foredrag om Christian Ulrik Hansen
Et foredrag om mod og handlekraft i en svær tid, hvor magten lå hos nazismen i Europa. Nazismen regerede i Danmark, og ondskab og løgn var en del af forsøget på at holde fast i magten.
Christian Ulrik Hansen var en ung student under krigen, men blev en betydningsfuld leder af modstandsgrupper, som forsøgte at spænde ben for nazismens magtudøvelse.
Det krævede mod og viljestyrke og ikke mindst en stor tro på, hvad der virkelig betyder noget, og så kæmpe for det. Han var parat til ”at sætte livet ind for sandheden”.
Christian Ulrik Hansen var belæst inden for både historie, religion og filosofi, men var samtidig den praktiske og handlingsprægede. Derfor følger vi ham både i hans svære overvejelser over, hvilken vej han skulle vælge i livet, og i hans livsfarlige missioner som modstandsmand.
Christian Ulrik Hansen var en lederfigur, som havde stor betydning for sine kammerater. Efter tilfangetagelsen forsøger de at befri ham, hvilket mislykkes. I celle 2 i Vestre fængsel bliver han dømt til døden. Hans afskedsbreve er nogle af de stærkeste og mest tænksomme breve, vi har fra den tid.
Historien om Christian Ulrik Hansen er et eksempel på en person, der er 100 % tro i kampen for sandhed, retfærdighed og kærlighed.

Fra Grundtvig til Kim Larsen
Med sangene i højskolesangbogen kan vi søge efter den menneskelige indsigt og erfaring, som vi formentlig alle gerne vil have mest mulig af, men som vi måske som moderne mennesker har glemt i farten.
Dette sangforedrag er et nyt koncept, hvor deltagerne både får mulighed for at synge sammen og samtidig bliver ført ind i sangene for at opleve dem åbne sig og fortælle os endnu mere. Et sangforedrag, hvor foredragsholderen går i dybden og forsøger at udforske, hvad teksten i sangene vil fortælle.
Initiativet kommer efter en oplevelse af, at interessen for sang er stigende. Samtidig oplever vi, at mange kun har et overfladisk kendskab til højskolesangbogens sange. Finn Tarpgaard fortæller: ”Jeg påstår ikke, at jeg har den rigtige tolkning af sangene; men jeg vil gerne hjælpe tilhørerne til mulige tolkninger, hvor de dybere lag i teksterne kommer til at åbne sig til ny livsvisdom og nye perspektiver på livsforståelse, menneskesyn og det meningsfulde liv.
Både ældre og nyere sange vil være en del af programmet.
Foredraget kan bestilles med eller uden pianist.

Kaj Munk – den sprudlende kritiker
Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske artikler. Specielt var han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt 4. januar 1944.
Ud fra en positiv kritisk tilgang til Kaj Munk og hans forfatterskab indeholder foredraget fortællinger og anekdoter, der forsøger at kaste lys over digterpræstens liv og forfatterskab. Hans forhold til demokratiet og begrebet martyrium bliver der også søgt et svar på.
Foredraget vil være krydret med lokale anekdoter, som er med til at give et alsidigt kendskab til digteren, skribenten og præsten Kaj Munk. Du vil gå fra foredraget med et levende og alsidigt billede af en spændende og stærk personlighed.
Du vil opleve spændvidden fra humor og latter til yderst alvorlige og rørende beskrivelser. Kaj Munk forstår at røre os dybt inde. Han levede selv i spændvidden mellem det livsglade og dybt alvorlige. Et menneske, der elskede at drille, og et menneske, der påtog sig at hjælpe, når folk for alvor havde behov.
Desuden forsøges der givet et svar på, hvorfor interessen for Kaj Munk i disse år er stigende flere steder i verden.

 

Tilbage til foredragsholderne.