Annette Hilbert
erhvervspsykolog

Foredrag
Se C.V.
www.acosti.dk
Christine Hvenegaard

Foredrag
Se C.V.

Erik Lindsø
forfatter, foredragsholder, kulturjournalist
Foredrag
Se C.V.
www.folkeakademiet.dk
Thorkil Sohn 3 Thorkil Sohn
tidl. efterskoleforstander

Foredrag

Se C.V.
Christian Friis
foredragsholder og rejseleder

Foredrag
Se C.V.

Jens-Peter Fage Madsen
gymnasielærer, forfatter og foredragsholder

Foredrag
Se C.V.
Thorkil Andersen
foredragsholder

Foredrag
Se C.V.

Jessie Adamsen

Foredrag
Se C.V.
www.pilevaerksted.dk

Jørn H. Christiansen

Foredrag
Se C.V.

Kaj G. Nielsen

Foredrag
Se C.V.

Henrik Bækgaard
foredragsholder

Foredrag
Se C.V.
Kristian Buhl-Mortensen
guitarist, lutenist

Foredrag
Se C.V.
Leif Ivan Bach Kofoed

Foredrag
Se C.V.

  Lotte Vesterli

Foredrag
Se C.V.

www.vesterli-coaching.dk

Niels Aage Thomsen

Foredrag
Se C.V.

Pia Dahl
organist, korleder

Foredrag
Se C.V.
Udtalelser
Poul Ivan Madsen
provst

Foredrag
Se C.V.
Søren Israelsen
fårehyrde og fhv. landbrugslærer

Foredrag

Se C.V.
  Per Lunde Lauridsen
museumsinspektør Foredrag
Se C.V.
  Inger Braae
og Ove Raskmark
tidl. præst (IB)
skuespiller (OR) 

Foredrag

Jeannet Ulrikkeholm
foredragsholder, forfatter

Foredrag

Se C.V.
 Lisbeth Lunde Lauridsen 2 Lisbeth Lunde Lauridsen

Foredrag
Se C.V.

 
Finn Tarpgaard
foredragsholder, tidl. efterskoleforstander Foredrag
Se C.V.
Mads Sandemann
chefredaktør

Foredrag 
Se C.V.