Annette Hilbert
erhvervspsykolog

Foredrag
Se C.V.
www.acosti.dk
Christine Hvenegaard

Foredrag
Se C.V.

Birgitte Hansen
foredragsholder, tidl. højskolelærer og -leder
Foredrag
Se C.V.
Thorkil Sohn 3 Thorkil Sohn
tidl. efterskoleforstander

Foredrag

Se C.V.
Christian Friis
foredragsholder og rejseleder
Foredrag
Se C.V.
Jens-Peter Fage Madsen
gymnasielærer, forfatter og foredragsholder

Foredrag
Se C.V.
Thorkil Andersen
foredragsholder Foredrag
Se C.V.
Ove Steen Smidt
foredragsholder og tidl. lærer

Foredrag
Jørn H. Christiansen

Foredrag
Se C.V.

Niels Ole Frederiksen
foredragsholder

Foredrag

Henrik Bækgaard
foredragsholder

Foredrag
Se C.V.
Kristian Buhl-Mortensen
guitarist, lutenist

Foredrag
Se C.V.
Leif Ivan Bach Kofoed

Foredrag
Se C.V.

Lotte Vesterli
stress- og traumeterapeut, coach, forfatter
Foredrag
Se C.V.
Niels Aage Thomsen
fhv. skoleleder
Foredrag
Se C.V.
Pia Dahl
organist, korleder

Foredrag
Se C.V.
Udtalelser
Poul Ivan Madsen
provst

Foredrag
Se C.V.
Søren Israelsen
fårehyrde og fhv. landbrugslærer

Foredrag

Se C.V.
  Per Lunde Lauridsen
museumsinspektør Foredrag
Se C.V.
Søren Peder Sørensen
journalist, forfatter og
foredragsholder
Foredrag
Se C.V.
Jeannet Ulrikkeholm
foredragsholder, forfatter

Foredrag

Se C.V.
 Lisbeth Lunde Lauridsen 2 Lisbeth Lunde Lauridsen

Foredrag
Se C.V.

 
Finn Tarpgaard
foredragsholder, tidl. efterskoleforstander Foredrag
Se C.V.
Mads Sandemann
chefredaktør
Foredrag 
Se C.V.