Jens-Peter Fage Madsen

 

 

Danske udvandrere i krig for Amerika
Få fortalt den stort set ufortalte historie om danske udvandrere, der under 1. verdenskrig gik i krig for Amerika.
I perioden fra begyndelsen af 1800-tallet til starten på 1. verdenskrig udvandrerede omkring 300.000 mænd, kvinder og børn fra Danmark. Langt hovedparten af disse rejste til Amerika i håb om, at de her kunne skabe sig en ny og bedre tilværelse end den, de kunne se frem til, hvis de blev i Danmark.
To af disse udvandrere var Harald Munk fra Sørig og Søren Kabell Olesen fra Tversted. I foredraget følger vi de to mænds barndom og opvækst i Danmark, deres rejse til Amerika samt deres liv i det nye land frem til udbruddet på 1. verdenskrig.
Selv om verdenskrigen primært udspillede sig i Europa, gav den også genlyd i indvandrermiljøet i Amerika. Her blev blandt andet tyske, svenske, norske og danske indvandrere nødt til at tage stilling til, om USA’s krig også var deres krig. Blandt de danske udvandrere var der mange – faktisk op mod 30.000 – der enten frivilligt meldte sig eller blev tvangsudskrevet til den amerikanske hær. To af disse var Søren Kabell Olesen og Harald Munk. I foredraget vil deres krigshistorie blive beskrevet i ord og billeder. Endelig vil historien om Søren og Harald blive suppleret med en håndfuld andre eksempler på danskere, der gik i krig for Uncle Sam.
Søren og Harald blev begge såret under krigen; men de kom modsat mange andre hjem med livet i behold. Harald blev i Amerika og skabte sig et godt liv i Napa i Californien. Søren vendte efter krigen hjem til Danmark, hvor han skabte sig en tilværelse først i Hjørring og siden i Lønstrup.

Fokus på Xi Jinpings Kina
Få et indblik i Kina under Xi Jinping. Hvor bevæger landet sig hen?
Kina er i dag en stormagt, der er på vej til at blive en supermagt. Netop derfor er det vigtigt at have viden om landet. Foredraget giver en både reel og nuanceret viden om Riget i Midten! I foredraget kommer du i ord og billeder på en rejse gennem Folkerepublikken Kinas historie fra Mao Zedongs magtovertagelse i 1949 til det nuværende Kina under Xi Jinpings ledelse. Foredraget behandler såvel Xi Jinpings livshistorie som den politiske og økonomiske udvikling i landet. Herudover vil en række af de alvorlige samfundsmæssige problemer, Kina i dag står overfor, samt landets relationer til omverdenen blive behandlet. Afslutningsvis vil konsekvenserne af Kommunistpartiets seneste partikongres i oktober 2022 blive sat til debat.
Foredraget tager udgangspunkt i foredragsholderens nyeste bog om Kina: Kina i det 21. århundrede. Xi Jinpings Kina (Forlaget Mellemgaard 2022). Det vil bl.a. omhandle: Kinas historie i lange linjer i det 19. og 20. århundrede, Personen Xi Jinping og hans livshistorie, Xi Jinpings magtovertagelse, Kina og omverdenen samt Kinas udfordringer i dag.

 

Tilbage til foredragsholderne.