Jens-Peter Fage Madsen
Det moderne Kina – en stor økonomisk vækst med for- og bagsider
Her vil jeg tage udgangspunkt i Kina, som det så ud ved Maos død i 1976. Herefter vil vi følge landets udvikling efter Deng Xiaopings magtovertagelse i 1978 og frem til i dag. Der vil blive fokuseret på den økonomiske udvikling, der i løbet af få år gav kineserne en langt højere levestandard, end de før havde oplevet. I foredraget vil jeg også komme ind på de mange negative konsekvenser, den økonomiske udvikling medførte: skævvridningen af Kina, miljøet, fødevareskandalerne m.m. Endelig vil jeg også komme ind på oprøret på Den Himmelske Freds Plads og ønsket om demokrati.

Xi Jinpings Kina
Her vil jeg tage udgangspunkt i det Kina, der under ledelse af Xi Jinping spiller en stadig større global rolle. Det ses bl.a. med lanceringen og udbredelsen af ”Den Nye Silkevej”, ”Made by China” og ”Kina 2025 planen”. Foredraget vil også berøre de stramninger og demokratiske tilbageskridt, som den kinesiske befolkning har oplevet under den nye ledelse: forfølgelser af minoriteter, borgerovervågning og indgreb over for de religiøse samfund.   

Indblik i Kina – kultur og samfundsforhold
Foredraget vil tage udgangspunkt i at afdække, hvad der kendetegner kinesisk kultur. Konfucianismen og kinesisk religion vil blive berørt. Med udgangspunkt heri vil det kinesiske samfunds særegne opbygning blive inddraget, herunder kommunistpartiets absolutte magtmonopol. Endelig vil befolkningspolitikken i landet blive behandlet. Her vil jeg komme ind på fordele og ulemper ved etbarns-politikken, som den blev gennemført fra slutningen af 1970’erne.  

Det svære forhold mellem Japan og Kina
At Kina og Japan har et meget anstrengt forhold til hinanden er åbenlyst for enhver. Dog kan det set med ”vestlige øjne” tit være svært at gennemskue baggrunden for det dårlige forhold mellem landene. I foredraget vil jeg tage udgangspunkt i nyere kinesisk historie og her fremdrage en række episoder, der har påvirket landenes syn på hinanden. Japans behandling af Kina op til og under 2. Verdenskrig samt landenes konflikt og ”sandheden om Japans besættelse af Kina” vil indgå heri.

Nanjing-massakren – et overset folkedrab
Ordet folkedrab er for os europæere nærmest synonym med Holocaust. I foredraget her vil jeg se på det japanske folkedrab i Kina i 1930’erne, der kulminerede med Nanjing-massakren: Baggrunden for massakren, forløbet af massakren samt ikke mindst den efterfølgende historiefortælling om massakren vil blive taget under behandling. Under folkedrabet spillede danskeren Bernhard Arp Sindberg også en rolle. Hans historie og kinesernes syn på Sindberg i dag vil også indgå i foredraget.

Japan – de seneste 150 års udvikling – fra isolation til åbning
Frem til midten af 1800-tallet var Japan et på det nærmeste hermetisk lukket samfund. Dette ændredes dramatisk i 1853, da den amerikanske kommandør med en mindre flådeenhed tvang det lukkede land til at åbne sig for omverdenen. Efter åbningen tog udviklingen for alvor fart i Japan. I foredraget vil vi bevæge os fra midten af 1800-tallet over 2. Verdenskrig til skabelsen af efterkrigstidens moderne Japan. I foredraget vil jeg give eksempler på danskere, der på en eller anden måde har skrevet sig i japansk historie.

Tilbage til foredragsholderne.