Alle henvendelser vedr. plus50.nu kan ske til:

Børge Østergaard Hansen
Lærkevænget 11
Rækker Mølle
6900  Skjern

Tlf. 21 42 32 60

E-mail: borge.hansen@live.dk

 

Hvis du ønsker at modtage nyhedsmails fra plus50.nu, kan du sende en mail herom
til ovenstående adresse; så sætter vi dig på vores mailliste.

På vores facebookside plus50.nu vil der også fra tid til anden blive bragt oplysninger
om nye foredragsholdere og nye emner på foredrag.

 

Husk, at der hverken opkræves befordringsgodtgørelse fra plus50.nu eller fra de optrædende.