Leif Ivan Bach Kofoed

Jeg er født i 1944 på en gård i Østermarie.
Efter Folkeskolen arbejdede jeg ved landbrug, indtil jeg aftjente min værnepligt i 1963-64.
Herefter var jeg elev på Haslev Højskole i vinteren 1964, hvorefter jeg fortsatte med præparand- klassen på Haslev Seminarium.
Jeg blev færdiguddannet som lærer fra Haslev Seminarium i 1970.
Fra 1970 til 1974 var jeg ansat på Gilleleje skole.
Fra 1974 til udgangen af 2006 var jeg ansat som lærer på Sædding Efterskole, hvor jeg fortrinsvis underviste i Dansk, Kristendom og Historie.
Fra 1977 til 2010 har jeg siddet i bestyrelsen for og været litteraturkonsulent i bogforlaget LogosMedia.
Fra 1978 har jeg fungeret som prædikant og foredragsholder i Luthersk Mission.
Jeg har siddet i repræsentantskabet, henholdsvis bestyrelsen for Menighedsfakultetet fra 1967 – 1994.
Jeg har været bestyrelsesformand for LFKF (Landsforeningen til oprettelse af kristne friskoler) fra 1982 til 1992.
Jeg har været medlem af Menighedsrådet i Sædding i 12 år frem til 2008 og i Rækker Mølle pastorats menighedsråd fra 2008-2012.
I 1980’erne var jeg i ca. 8 år redaktør for det kristne magasin BUDSKABET.
Jeg har skrevet et ukendt antal artikler om religiøse og historiske emner til forskellige tidsskrifter og magasiner samt fået udgivet en bog, ”Under Autoritet til frihed”, i 1987.

Gå til Leif Kofoeds foredrag.

Tilbage til foredragsholderne.