Ove Steen Smidt

 

Bibelhistorie og verdenskunst
Det Gamle Testamente er en krønike om en slægt og et folk, så fascinerende som Matador og de bedste romaner. Bibelens fortællinger har inspireret kunsthistoriens største mestre. Foredraget vil bestå i en levende genfortælling af historier fra Skabelsen og fremad, illustreret af billeder fra verdenskunsten.
Indimellem skal vi synge sange om salmer med relation til historierne og høre enkelte musikstykker.
Det bedes på forhånd meddelt, hvilken udgave af højskolesangbogen der omdeles. Der fremsendes forud pdf til mangfoldiggørelse af sanghæfte med de sange, der ikke findes i sangbogen.
Praktiske behov: klaver eller flygel, videoprojektor med mulighed for billedvisning og musikafspilning fra computer.

Carl Nielsens sange
Danmarks store komponist Carl Nielsen er verdensberømt for symfonisk musik og operaer. For danskerne er han også den, der fornyede og berigede vores sangskat med en lang række smukke og markante melodier fra »Jens vejmand« til »Den danske sang er en ung blond pige«.
Foredraget vil give mulighed for at synge en stribe kendte og måske mindre kendte af Carl Nielsens sange. Indimellem fortælles lidt om Carl Nielsens liv og om de enkelte sanges baggrund.
Det bedes på forhånd meddelt, hvilken udgave af højskolesangbogen der omdeles. Der fremsendes forud pdf til mangfoldiggørelse af sanghæfte med de sange, der ikke findes i sangbogen.
Praktiske behov: klaver eller flygel.

Fællessang
En sangaften, sangeftermiddag eller morgensangstime
–  efter Højskolesangbogen, jeres egen sangbog eller andet udvalg af sange. Program tilrettelagt af mig eller efter aftale:
Sange til årstiden, jul, over et tema: Danmark, naturen, historien m.m. – eller simpelthen på kryds og tværs i sangbogen med program, som jeg vælger med muntre sange og sange til eftertanke.
Evergreens (a la Kai Normann Andersen) kan også forekomme, når jeg vælger ud.
Jeg spiller klaver til og fortæller om sangene, hvor der er noget interessant at sige om deres baggrund.
Det bedes på forhånd meddelt, hvilken udgave af højskolesangbogen der omdeles. Hvis vi skal synge efter jeres egen sangbog eller sanghæfte, bedes dette fremsendt i god tid. Jeg fremsender forud pdf til mangfoldiggørelse af sanghæfte med evt. yderligere sange, der ikke findes i sangbogen.
Praktiske behov: klaver eller flygel.

Historien om den danske sang
Den danske sangkultur, som vi kender den fra Højskolesangbogen, blomstrede op fra begyndelsen af 1800-tallet, da digterne og komponisterne begyndte at skrive, så at man kunne synge om sine følelser for landet, sproget og historien, ved møder, i skolen, i hjemmet og på højskolerne.
I foredraget skal vi høre om udviklingen gennem 200 års danmarkshistorie, om komponisterne og digterne, og afprøve eksempler på, hvorledes der er blevet sunget om landet, sproget, folket og historien.
Det bedes på forhånd meddelt, hvilken udgave af højskolesangbogen der omdeles. Der fremsendes forud pdf til mangfoldiggørelse af sanghæfte med de sange, der ikke findes i sangbogen.
Praktiske behov: klaver eller flygel.

Sange ved juletid
I dette foredrag fortælles om en række sange fra den tid, da de danske juletraditioner blev til i 1800-tallet. Det er tiden for de to slesvigske krige, grundloven, H.C. Andersen og Grundtvig. Sangene og salmerne sættes ind i deres danmarkshistoriske sammenhæng. Der fortælles om historien bag Peter Fabers to populære julesange og en række andre sange og salmer.
Det bedes på forhånd meddelt, hvilken udgave af højskolesangbogen der omdeles. Der fremsendes forud pdf til mangfoldiggørelse af sanghæfte med de sange, der ikke findes i sangbogen.
Praktiske behov: klaver eller flygel, videoprojektor med mulighed for billedvisning og musikafspilning fra computer.

 

Tilbage til foredragsholdere.