Rakkere og natmandsfolk – fortællingen om udstødte mennesker
Tatere, kjæltringer eller skøjere – et ukært barn har mange navne. I perioden fra 1500-tallet og til starten af 1900-tallet blev en særlig gruppe mennesker i Danmark behandlet som kasteløse og urene. Mennesker, som udførte uærlige opgaver såsom fjernelse af selvdøde dyr eller som bødlens hjælpere, blev marginaliseret og udstødt af samfundet. Per Lunde Lauridsen er opvokset i sognet Dejbjerg, som blev omtalt som hjertelandet for rakkere og natmandsfolk. Som historiker forsker han i emnet og fortæller gerne om denne fascinerende og afskyvækkende del af danmarkshistorien.

Kaj Munk – et kompromisløst menneske
Historien om den svagelige danske præst, som talte imod Hitler og Det Tredje Rige, er spændende. Ikke mindst fordi mennesket Kaj Munk var fyldt af tvetydigheder, som bl.a. kom til udtryk i hans fascination af den stærke mand og foragt for parlamentarismen. Kaj Munk stod fast på sin tro – kristendommen, kongetroen og troen på menneskets ukrænkelighed. Per Lunde Lauridsen har som museumsinspektør med ansvar for formidlingen på Kaj Munks Præstegård arbejdet med historien om mennesket og fænomenet Kaj Munk.

Et museum kan mange ting…
Hvilken rolle spiller museer i Danmark? Hvorfor engagere sig i den fælles kulturarv? Et kulturhistorisk museum rummer mange forskellige kompetencer og muligheder. Museerne har mulighed for at skabe mening og udfylde mange opgaver i samfundet. Per Lunde Lauridsen, som har drømt om at blive museumsinspektør fra før skolealderen, udfordrer fordomme og ideer om, hvad et museum kan og bør være. Som formidlingsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum har han medvirket til at nytænke museumsbegrebet.

Vækkelser og vækst i Vestjylland
I 1700-tallets stavnsbånds- og standssamfund formåede bondesønner at blive hovedrige købmænd i den lille købstad Ringkøbing. Vækkelser og familienetværk spiller en vigtig rolle i Vestjyllands kulturhistorie. Filosoffen Søren Kierkegaards far blev en af landets rigeste med udgangspunkt i den vestjyske hosebinder-tradition. Tekstilbyen Herning opstod på heden, hvor folkemindesamleren Evald Tang Kristensen forsøgte at indsamle den gamle folkekultur, inden den moderne verden slog igennem. Museumsinspektør Per Lunde Lauridsen forsker i den vestjyske kulturhistorie. Foredraget udfordrer gængse tanker om Vestjyllands udvikling gennem den moderne historie.

 

Tilbage til foredragsholderne