Ansgar og kristendommens komme til Danmark
Poul Ivan Madsen
Vi ved meget lidt om kristendommens indførelse i Danmark. Men nye udgravninger omkring domkirken
i Ribe understøtter beretningerne om Ansgar, der efter flere forgæves forsøg fik lov at bygge
de to første kirker i landet, dels i Hedeby ved Slesvig og dels i Ribe.
Foredraget vil tegne et billede af tiden fra de første kristne missionærers ankomst til Danmark, indtil
kristendommen bliver officiel religion i landet under Harald Blåtand.

Hans Tausen og reformationen i Danmark
Poul Ivan Madsen
Reformationstiden er en meget omskiftelig periode i Danmarkshistorien. Der er opbrud i magtbalancen
mellem konge, adel, borgere og bønder, samtidigt med at nye religiøse strømninger fra
Tyskland øver stor indflydelse på kirkens forhold. Midt i denne proces kommer bondesønnen Hans
Tausen til at spille en væsentlig rolle.
Foredraget vil skildre Hans Tausens livshistorie og sætte den i sammenhæng med de politiske og
religiøse omvæltninger, der førte frem til reformationen i 1536.

Martin Luther og reformationen i Tyskland
Poul Ivan Madsen
Ikke ret mange mennesker har haft større indflydelse på vores kirkes historie end den tyske reformator
Martin Luther. Udbredelsen af hans skrifter satte en lavine i gang, som ikke lod sig stoppe,
og det kom til et opgør med paven i Rom og den katolske kirkes politiske magt i det verdslige samfund.
Foredraget vil skildre Martin Luthers livshistorie og ikke mindst de sjælekampe, der førte til hans
reformatoriske tanker og opgøret med pavemagten.

Jødernes historie fra Babylon til staten Israels oprettelse
Poul Ivan Madsen
I 587 f.Kr. erobrede babylonierne Jerusalem og førte mange af indbyggerne til Babylon i fangenskab.
Siden da har Israels land gennem det meste af historien været underlagt fremmede magter,
og de fleste jøder har levet i eksil rundt omkring i hele verden. Derfor har jødernes historie i høj
grad været en fortælling om udstødelse, forfølgelse og lidelse. Men hele tiden levede håbet om at
vende hjem: ”Næste år i Jerusalem” – lød den velkendte afskedshilsen.
Foredraget vil følge den røde tråd gennem jødernes historie og i særlig grad se på de begivenheder,
der førte til staten Israels oprettelse i 1948.

 

Tilbage til foredragsholderne