Reformatoren, der ændrede verden
Martin Luther fik enorm betydning for kirken i Tyskland og Norden, ja i hele verden. Vi vil følge ham igennem hans opvækst, ungdomsliv og manddom i en fortælling, der blandt andet tager udgangspunkt i Jakob Knudsens romanværk: Angst og Mod. Der vil blive tid til at synge nogle af Luthers salmer, ligesom vi vil høre nogle kerneord fra hans øvrige forfatterskab. Endelig vil vi komme ind på, hvilken betydning man kan tillægge hovedtankerne i reformationen i vores egen tid.

Grundtvig, hans tid og sted og betydning for samtiden
Der trækkes nogle hovedlinjer fra Grundtvigs liv og virke, som bruges til at belyse dansk åndsliv i 1800-tallet og op i vores egen tid. Vi vil synge nogle af Grundtvigs sange og salmer.

Kaj Munks liv og virke belyses med særlig henblik på hans kristendomssyn
Med inddragelse af andre, som blev martyrer, ser vi på den betydning, Kaj Munk fik som kirkens røst i sin samtid og i eftertiden. Vi hører nogle karakteristiske uddrag af hans prædikener og digte, og vi synger nogle af hans sange og salmer.

Kong David og hans hærfører
Vi hører fortællingen om Israels største konge, om hans sejre og nederlag. Sammen med kong David levede andre store og betydningsfulde mænd og kvinder, og vi vil se nogle af dem og deres bedrifter. Vi vil se lidt på bredden og dybden i Davids forfatterskab og læse nogle af hans kendte salmer.

Rejseoplevelser i de baltiske lande
Estland, Letland og Litauen fik en ganske anden skæbne end de skandinaviske lande. Da vi efter 2. verdenskrig fik vores frihed, blev de besat af en ny verdensmagt, som fortsatte med undertrykkelse og terror i en grad, som ikke er til at forstå. Vi skal høre om, hvordan de tre små lande igen fik deres frihed, og vi skal høre, hvordan kirkerne overlevede de mange års forfølgelse.

Polen, vores nabo mod sydøst
Vi skal høre om åndskampen mellem den gudløse stat ledet af en gruppe uduelige ledere og den katolske kirke. Vi skal høre om store og betydningsfulde mænd i Polens efterkrigshistorie og fagforeningen Solidaritet samt få en fornemmelse af, hvad der blev udslagsgivende for landets udvikling.

Bornholm i krig
Da Danmark blev befriet i maj 1945, kom krigen til Bornholm. Rønne og Nexø blev bombet sønder og sammen, uden at der rigtig var nogen, der bemærkede det i det øvrige land. Sverige iværksatte en stor hjælpeaktion med henblik på at genhuse alle de mennesker, der havde mistet hus og hjem, og bornholmerne kunne kun se til fra sidelinjen, mens magthaverne besluttede, hvad der videre skulle ske med deres ø.

Tyrkiet, hvor kristendom og islam mødes
Med udgangspunkt i Romertiden og Det Osmaniske Riges historie fortælles der om det moderne Tyrkiet, som Kemal Mustafa Atatürk skabte i 1923, og som måske er under forandring i vore dages Tyrkiet under Erdogans ledelse.
Vi hører også om det såkaldt armenske folkedrab i slutningen af 1. verdenskrig.

 

Tilbage til foredragsholderne