Folkelige Foredrag · Fortællinger · Fællessang ·  Faglighed · Fordybelse · Formidling

   

De 7 F´er siger alt om os.
 
Historien om os:
Vores logo forestiller en G-nøgle i en elegant næsten silkeagtig brise. Man aner et hjerte centralt i figuren. Og netop, – ”Vi har noget på hjerte i et musikalsk perspektiv”.

Folkelige tilbud:
Plus50.nu består af en række højt kvalificerede fagfolk. Ud over den fælles indfaldsvinkel til folkelig foredragsvirksomhed har foredragsholderne tilsammen en meget bred vifte af faglig indsigt, som de hver isærbrænder for at formidle videre til seniorer – plus50’ere.

Sang og musik:
Som vores logo – G-nøglen – antyder, betyder musikken meget for os. Vi har tematiserede aktiviteter, hvor foredrag/fortælling og fællessang går hånd i hånd, og andre tilbud. der mere kan betegnes som koncertforedrag. Der vil løbende komme flere tilbud også på det område.

 

Alt i alt har vi et bredt tilbud, som henvender sig til alle, der på den ene eller anden måde afholder folkeoplysende arrangementer: Ældre Sagen, OK-klubber, menighedsråd, oplysningsforbund, ældreklubber, pensionistforeninger og mange andre.
 

Vi byder hjerteligt velkommen.

Børge Østergaard Hansen / plus50.nu